Torsdag 14. august 2003

7 medlemmer denne kvelden. Mer enn halvparten av Rognmo ble ballastert, likeledes ble «historien om banen» ført videre i sosialrommet.