3. mars 2011

10 medlemmer møtte til denne byggekvelden. Oppå fjellet ved Solberg ble området over støttemuren sparklet, ved nødutgangen ble det montert og malt en støttemur og landskapet over ble grønt. Alle smalsporvekslene ved godsområdet ble friskmeldt. Ellers satt to mann i sosialrommet og jobbet med diverse byggeprosjekter. Det ble også prøvekjørt noen tog på anlegget. De siste personene dro hjem noe over midnatt.

Støttemur mellom smalspor og normalspor

Fjellområdet ved Solberg