23. mai 2019

Byggekveld, med 14 medlemmer til stede. Det ble jobbet med fjernstyringen, ballastering av smalsporbanen, landskapsbygging langs smalsporbanen og detaljering bak Mjøndalen. En praktisk «skuff» på hjul for reservestoler ble også bygget.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Trillbar skuff for reservestoler

Detaljering av sagbruksområdet bak Mjøndalen

Ballastering og landskapsbygging