31. august 2017

Kjørekveld, med 18 medlemmer og flere gjester innom. Mye tog, av forskjellige nasjonaliteter, var på sporene og det var til tider mye trafikk. Senere på kvelden ble det servert lettsprengte pølser, og trafikken roet seg ned etter spisepausen.

El 11 med godsvogner på Solberg

Godstog fra Rognmo

Motorvogn på ruten mellom Rognmo og Solberg

Britisk materiell på Solberg

Det er ikke så ofte trikken stopper på Mjøndalen…

Tømmer til høvleriet

TEE med BR103

Stortysker med godsvogner fra Rognmo

TMY 101 med tømmervogner

73-sett på Solberg

Britisk motorvognsett

Rc med kjølevogner gjennom Mjøndalen

Nyhøvlede materialer fra Høvleriet

Uvanlig passasjertog fra Rognmo