3. november 2021

Igjen møtte 6 medlemmer samt to video-personer som skulle gjøre en del opptak til noe modelljernbaneting, nemlig modelljernbanens dag. Det var aktivitet på anlegget hele tiden, bare avbrutt av enkelte opptak av spesielle situasjoner. Kjøringen foregikk kun avbrutt av kake, kaffe og prat. Materiellet var i fra Norge og Tyskland, selv om en sveitsisk motorvogn ble sjekket ut digitalmessig.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

El 1 klar til avgang

Persontog klar til framkjøring