21. april 2011

«Skjærtorsdagskjørekveld», en ekstra kjørekveld ifm påsken. 7 medlemmer møtte, noe som gjorde at det sjelden var trengsel på sporene. Trafikkavviklingen gikk derfor greit, sett bort fra referentens alvorlige koplingsproblem på en enkeltsporet del av hovedbanen…
Majoriteten av trafikken ble foretatt med norsk materiell, men det var også tyske og sveitsiske tog å se.
Stillverket på godsbaneområdet er på det nærmeste ferdig, noe som gjorde at et par mann hadde gleden av å bedrive skifting av godsvogner og oppsett av godstog.
Som vanlig på en kjørekveld stilnet trafikken av noe før midnatt.

Godstog på Solberg stasjon

Solberg stasjon

To skiftemaskiner på godsbaneområdet

Et passasjertog har ankommet Rognmo

Et langt godstog på vei mot Sigdal

Gystad stasjon