18. juni 2020

7 medlemmer var til stede denne varme kvelden. Eneste oppgave for kvelden var å fullføre ryddingen og bære avfall til container som var bestilt til denne anledningen. Spesialavfall ble plassert på tilhenger. Gulvene ble støvsuget og gjenværende materialer av ymse sort ble sortert og lagret sammen. Vi avsluttet før klokken 23.

Vi fylte opp mesteparten av containeren

Ryddig på undersiden av anlegget