Torsdag 18. januar 2007

6 medlemmer tilstede, inklusive et nytt medlem som startet kvelden med å melde seg inn og betale kontingent. Taket over trappehuset fikk isolasjon og platedekke i løpet av kvelden. To mann arbeidet med det elektriske under mj-anlegget, på enden av Rognmo grodde det frem mer vegetasjon. Nattskiftet fortsatte sitt arbeid til godt etter midnatt.