Torsdag 31. juli 2008

Kjørekveld, med 9 medlemmer og 6 gjester tilstede. Det var mao. bra oppmøte, tiltross for ferietid og høye temperaturer. Brussalget gikk strålende denne kvelden, idet temperaturen i lokalet fort steg til over 30 grader – og ble der…
Tiltross for ganske mange personer tilstede, gikk togavviklingen ganske greit. Trafikken stilnet av rundt midnatt.