2. desember 2016

Modelljernbanens dag ble feiret for første gang i Norge. DMJK markerte dagen med å holde åpent hus mellom kl. 1800 og 2100. Det var bra tilstrømning av folk i perioden, barnefamilier dominerte den første tiden. Vi var 12 medlemmer som holdt trafikken i gang, og på sporene var det norske tog fra forskjellige tidsepoker.

Enhver klubb med respekt for seg selv har en egen vogn…

Det ble skiftet rundt mye vogner på Solberg Skifte

Bergenstoget står i spor 4, et 67-sett har akkurat forlatt stasjonen

Konduktørvogner på Solberg Skifte