10. februar 2011

9 medlemmer møtte. Vi fikk blant annet koblet opp stillverket til deler av smalsporanlegget, laget og grunnet en lang støttemur samt reparert et «problemspor» som lå litt vanskelig tilgjengelig innerst i kjøkkenkroken. Det ble også prøvekjørt tog på anlegget.

Ingen nattskift denne kvelden, det ble stilt rundt midnatt.

Stillverk for smalspor

Innersporet ble utbedret