5. juli 2017

Igjen har rullatoravdelingen hatt samling og 5 deltok på denne kjøringen. Persontrafikken gikk tett med et og annet godstog innimellom. Dessverre ble ikke disse tatt med på fotografens fotojakt da godstrafikken stilnet av tidlig på dagen. Derimot fikk vi sett flere passasjertog med materiell fra Norge iblandet et tysk lokaltog.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Seetal krokodillen venter på ny tur

3 norske og et tysk passasjertog på Solberg

271 har en hvilepause

Di3 klargjøres til tur