Torsdag 21. oktober 2004

8 medlemmer tilstede. Arbeidet med legging av nye spor i modulovergangene fortsatte, og sporene ble også ballastert i løpet av kvelden. Andre arbeidet med å koble ledninger slik at anlegget skulle bli kjørbart til neste torsdag, som er kjørekveld.

Ballastering av nye spor

Ballastering av nye spor