3. desember 2009

8 medlemmer møtte. To mann koblet ledninger, mens to mann bygde videre på landskap forskjellige steder. I tillegg ble to vinduer tettet med Glavamatter for å holde kulden ute. Det ble også servert lettsprengte pølser utpå kvelden. Ingen nattskift denne gang, døren ble låst like etter midnatt. bygging av fjellskråningSteinmur langs trekkesporet.