21. mars 2013

En godt besøkt byggekveld, hele 16 medlemmer og et par gjester var innom. Det ble jobbet med kabling, spordetaljer og fjellskråning i sosialrommet, generelt arbeide med fjernstyring, sporlegging ned mot oppstillingsområdet samt belysning i den store lokstallen. Som vanlig ble også noen tog prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Sporlegging

Bygging av fjellskråning

Test av belysning i lokstall