6. november 2014

13 medlemmer og et par gjester var innom. Det ble snekret videre i kjøkkenkroken, jobbet med oppstillingsområdet, detaljert mer i Solberg, forbedret bakgrunnen ved Solberg, montert inn innervinduer i sosialrommet og utbedret sporskjøter på den store broen. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Mye nye detaljer i Solberg, her en bussjåfør

Bom (gjenbruk fra Bjørnlia) inn til lokstallområdet

Innervinduer på plass før kulda setter inn

Forbedret overgang mellom bakgrunn og landskap