29. desember 2022

Årets siste kjørekveld, med 10 medlemmer og 6 gjester til stede. Også denne kvelden var det mest norske tog på sporene, men man fant også svenske, tyske og italienske tog. Trafikkavviklingen gikk greit til tross for relativt tett trafikk og kun sporadisk betjente stasjoner.
De siste pakket sammen sine tog og dro hjemover litt etter klokken 23.

Italiensk passasjertog i spor 1 på Solberg

Tysk BR110 i passasjertog

Godstog på vei mot Mjøndalen

Vedtransport med Skd 206

Solberg stasjon en sen kveld

En Dovregubbe i Mjøndalen på kveldstid

Mjøndalen «by night»

Aktivitet på Solberg Skifte på sen kveldstid

Type 21 på Solberg Skifte

Snøberedskap på Rognmo stasjon

El11 med teakvogner

Det var tidvis tett trafikk på Mjøndalen