Torsdag 11. mai 2006

7 medlemmer møtte, for å jobbe med stillverkspanel, stillverkskasser og landskap. Vi fikk også i hus en heliks, som vi har fått fra Randsfjordbanens Modelljernbaneklubb. Heliksen viste seg å være et nummer for stor til å komme opp trappen vår, men etter å ha skrudd av deler av rammen rundt heliksen fikk vi lirket konstruksjonen opp trappene. De siste arbeiderne dro hjem en gang etter midnatt. Her er heliksen langsomt på vei opp trappen…Maling av landskap i sosialrommet

Her er heliksen langsomt på vei opp trappen...
Maling av landskap i sosialrommet