Torsdag 21. juni 2007

5 medlemmer og en gjest. Sporene 3, 4 og 5 på Solberg stasjon ble ferdig ballastert, det ble jobbet videre på plattformen ved Mjøndalen samt at den midlertidige traséen fra Mjøndalen ble ferdig lagt, koblet og prøvekjørt. Et godt stykke arbeid, som ble avsluttet noe etter midnatt. Prøving av midlertidig trasé fra MjøndalenBallasterte spor på Solberg st.

Prøving av midlertidig trasé fra Mjøndalen
Ballasterte spor på Solberg st.