2. mai 2019

Byggekveld, med 14 medlemmer og to gjester innom. Det ble jobbet aktivt med bakgrunn og landskap ved smalsporbanen, langs kurven ut fra Vallekilen. På en av seksjonene som skal bak Mjøndalen ble det påbegynt en grusvei. En vekselmotor med kontaktproblemer ved innkjør Solberg ble plukket ned og reparert, og det ble jobbet med fjernstyringen. Noen tog ble også prøvekjørt. Ut på kvelden ble det servert lettsprengte pølser.
Det var ingen nattskift, de siste dro hjem da klokken var slagen midnatt.

Grusveiarbeide bak Mjøndalen

Uttesting av reparert veksel

Det gror fort langs sporet