1. november 2012

14 medlemmer stilte til byggekveld. Foruten dekoderprogrammeringer og prøvekjøring av lokomotiver ble det bygget videre på fjernstyringen, broprosjektet, smalspor samt landskap på Mjøndalen. Vi bedrev også litt byplanlegging…
Det var ingen nattskift denne gang.

Byplanlegging

Landskapsarbeider rundt Mjøndalen

Sporene ble festet på broen

Skinner og sviller ble malt på sporet inn til lokstallen