4. februar 2016

13 medlemmer og 3 gjester tilstede. Vi jobbet med smalspordelen, kobling av plattformslamper på Solberg, generell detaljering, snekring ved Sigdal samt montering av signaler mellom Solberg og Rognmo. Flere tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Signalavd. monterte signaler mellom Solberg og Rognmo

Arbeid med sporutvidelse og stillverk på Sigdal

Plattformslampene på Solberg ble koblet opp

Arbeidet med smalspordelen fortsatte