Torsdag 22. mai 2003

Hele 10 medlemmer samt 3 gjester var innom. Det var tilløp til meget god arbeidsinnsats fra noen av medlemmene. Deler av sportraseen på sosialrommet kom opp.
Bodvar, Nicholas og Jimmy gjorde mye arbeid inne i kroken bak kjøkkenet. Noen meter korkunderlag ble også limt fast. Før kvelden var omme var det også saget tunellhull i veggen mellom sosialrommet og verkstedet.