27. januar 2022

Kjørekveld, med 15 medlemmer til stede. Det var mange tog å se, mest norsk, men også tog fra Sverige, Tyskland og Sveits. De massive signalproblemene vi har slitt med de siste måneder ser ut til å være løst, men vi slet allikevel med en del smårusk i signaleringen. Første delen av kvelden var det betjening på stasjonene, men etter pølsepausen ble det noe mere fri kjøring.
De siste togene ble pakket ned noe etter kl. 23.

Sveitsisk godstog

3 x Rc

Et overlangt godstog passerer Solberg i spor 5

Di8 på Solberg Skifte

Skiftetraktorsamling utenfor lokstallen

Tysk revisjonsvogn

Svensk Ma-lok

Tysk «Wendezug» på Rognmo

Arbeidstog på Rognmo

Passasjertog med El14

Godstog med El14

Nok et godstog med El14