2. februar 2017

16 av medlemmene var på besøk hos Horten Modelljernbaneklubb, i DMJKs lokaler var det 2 medlemmer og en gjest innom. Før kvelden var omme hadde gjesten meldt seg inn som medlem. Det ble malt rust på skinnene som går gjennom veggen ved Sigdal. Vi fant også en bøtte til med støpesand og fikk siktet en bra mengde med fineste korning. 12V-forsyningen under Rognmo ble reparert, slik at det igjen er lys på plattformen.
Det var ingen nattskift denne gang, referenten dro hjem ved midnatt.

Lys på Rognmos plattform etter rep. av strømforsyningen

Det ryktes at en yngre bror av denne ankommer neste uke

Rustmaling av skinner på «utilgjengelig» sted

På besøk hos Horten Modelljernbaneklubb (foto: Jimmy Thorsen)

På besøk hos Horten Modelljernbaneklubb (foto: Jimmy Thorsen)

På besøk hos Horten Modelljernbaneklubb (foto: Jimmy Thorsen)

På besøk hos Horten Modelljernbaneklubb (foto: Jimmy Thorsen)

Horten Modelljernbaneklubbs anlegg (foto: Jimmy Thorsen)

Horten Modelljernbaneklubbs anlegg (foto: Jimmy Thorsen)

Horten Modelljernbaneklubbs anlegg (foto: Tom A Engebretsen)

Horten Modelljernbaneklubbs anlegg (foto: Jimmy Thorsen)

Horten Modelljernbaneklubbs anlegg (foto: Jimmy Thorsen)

Horten Modelljernbaneklubbs anlegg (foto: Jimmy Thorsen)

Horten Modelljernbaneklubbs anlegg (foto: Jimmy Thorsen)

På besøk hos Horten Modelljernbaneklubb (foto: Jimmy Thorsen)

Horten Modelljernbaneklubbs anlegg (foto: Jimmy Thorsen)

Horten Modelljernbaneklubbs anlegg (foto: Tom A Engebretsen)

Horten Modelljernbaneklubbs anlegg (foto: Tom A Engebretsen)

Horten Modelljernbaneklubbs anlegg (foto: Tom A Engebretsen)