29. august 2019

Kjørekveld. Det var 17 medlemmer til stede, inkludert kveldens nye medlem. Vi hadde også flere gjester innom. Som vanlig var det mye norsk materiell på sporene, noe svensk, men også en god del amerikansk og tysk materiell. Kjøringen stilnet av etter klokken 23 på kvelden.

Skifting av amerikansk materiell på Solberg Skifte

Fullt opp på Solberg Skifte

Godstog trukket av et CargoNet CD312

Skd220-traktor på Rognmo

Langt tysk ICE-tog

Fremmed materiell har stoppet på Mjøndalen stasjon

Type 24 parkert i lokstallsområdet

Venter på innkjør til Solberg

En Great Northern caboose på Rognmo

Langt malmtog gjennom Solberg

69-sett på Solberg

Tysk BR151 både i spor 3 og 4 på Solberg