6. august 2015

7 medlemmer stilte. Det ble jobbet med detaljering flere steder på anlegget, samt feilsøking på kabling under anlegget.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeid etter at referenten dro hjem.

Strømtilførsel til svingskiven blir reparert

En flott detaljert servicebil ved lokstallen

Solbergsmia har fått gjerde og port

En utelampe og to figurer ble montert ved eneboligen