Torsdag 8. februar 2007

5 stykker møtte, inklusive nok et nytt medlem. Kveldens gjøremål var: Ballastlegging på Mjøndalen, utskjæring av perrongkanter på Solberg, legging av veksel på Sigdal (til vendesløyfe) og bygging av sportrasé for vendesløyfen i verkstedet. Lyset ble slukket og døren låst ved midnatt.