1. september 2021

Da var også seniorene klare til innsats på anlegget. 7 personer møtte opp til en dag for kjøring. Kjøringen gikk stort sett greit selv om enkelte veksler ble glemt å legges over. Medførte litt opplæring i bruk av nødstopp på håndkontrollerne, noe som er positivt for senere kjøringer. Materiellet var norsk og tysk, men fotografen slet litt med å sikre skarpe nok bilder slik at litt for mange av disse måtte forkastes. Bildene gir litt inntrykk av hva som ble benyttet denne dagen.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Badekar tender med lok klar til avgang

Gjestespill av tungt tysk materiell

Konduktørvogna er på plass

Tysk hjelp ved skifting