31. oktober 2013

Kjørekveld, med 18 medlemmer og en rekke gjester tilstede. Til tross for det høye antall mennesker, var ikke togtrafikken så enorm at det ble særlig trangt på sporene, men det var innskrenket trafikk over broen i sosialrommet pga. feil med en sporveksel. Trafikken stilnet av når man nærmet seg midnatt.
Nattskiftet lokaliserte sporvekselfeilen og utbedret denne.

Staselig tysk passasjertog på Solberg

Britisk passasjertog venter på innkjør

V60 på Mjøndalen stasjon

Fra godsområdet

BR225 x 2

På Solberg stasjon

Noen dristet seg til et overlangt tog utpå kvelden

CargoNet CD312 på godsområdet