12. januar 2017

9 medlemmer stilte til byggekveld. Det ble blant annet jobbet videre med detaljering av branntomten ved Mjøndalen, ballastering ved Sigdal og kabling til intercom. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Ballastering av sidespor på Sigdal

Det ble også lagt ballast på et vanskelig tilgjengelig område ved Sigdal

Detaljeringen av det nedbrente kalkbrenneriet fortsatte