31. juli 2019

Det var hele 8 som møtte opp denne ikke så varme onsdagen til en liten kjøring på anlegget. Materiellet var stort sett norsk ispedd litt sveitsisk. Det norske var spredd over flere tiår slik at det ble stor variasjon. Kjøringen ble avbrutt av kaffe og kakepauser når dette ble nødvendig. Mellom ett og to begynte sammenpakkingen av modellene. Det ble litt utfordringer på styring av vekslene denne gangen, noe som må sjekkes framover.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Hjelpelok fra Sveits for et norsk passasjertog

Di 3 venter på innkjør

Damplok klar til innsats

Type 32 på veg inn i…

Type 31 klar til avgang Mjøndalen

Snart ferdig med arbeidet

og her havnet 32