Torsdag 27. oktober 2005

9 medlemmer innom i løpet av kvelden. Det var adskillig varmere i lokalene denne gangen, og arbeidsviljen var stor. Det ble bygget videre på landskap i sosialrommet og ute i lokalet ble det både bygget sportraseer og lagt flere meter med spor. Nattskiftet fortsatte ut i de små timer.