9. desember 2021

På denne byggekvelden var det totalt 13 medlemmer innom. Som sist ble det jobbet med sporplanlegging og sporlegging ved havneområdet, samt med detaljering på Rognmo. Det var ingen nattskift denne gangen, de tre siste dro hjem klokken 2250.

Båten «Bodvar» har vært på reparasjon og generell nedsliting

Sporlegging på havneområdet

Ny godsrampe på Rognmo