4. september 2019

6 personer møtte til seniortreff. Det var veldig mye forskjellig på skinnene denne gangen. Ved siden av norske el, diesel og damp var det stort innslag av svensk og tysk materiell. Trafikken gikk greit hele dagen uten noe store problemer, bare avbrutt av kaffe og kaker på det dertil egnete tidspunkt. Det ble også tid til utsjekk av diverse nytt materiell. De siste forlot lokalet i halv tre tiden.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Stortysker renses

Di3 med godstog

Flere utenlandske tog på Solberg

Höllental lok forvillet seg til Solberg