4. august 2016

9 medlemmer møtte. Det ble detaljert videre på anlegget, malt ferdig skinnene ved Sigdal, sparklet på plattformen til Mjøndalen og montert opp et par vekselmotorer under smalsporstasjonen.
Det var ingen nattskift denne gang.

Tre langveisfarende unge damer i en Renault 8

Rustmalte skinner ved Sigdal

Vekselmotor under den nye smalsporstasjonen

Sparkling av plattform på Mjøndalen