22. januar 2015

9 medlemmer møtte til byggekveld. Vi jobbet bl.a. med oppkobling av en veksel på Sigdal, med fjernstyringen, snekring i kjøkkenkroken, byplanlegging samt landskapsarbeider ved Vallekilen og litt rundtomkring. Det ble også ryddet og støvsuget litt. Flere tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Det ble jobbet rundt Vallekilen

Stadig flere reisende på perrongen, her et kranglende par…

Forsøk med fotgjengerfelt