17. august 2017

13 medlemmer og en gjest møtte. Det ble jobbet med den lille holdeplassen ved Myra Gartneri, omplassert et apparatskap, montert vekselmotor ved Sigdal, montert opp lys i taket og bearbeidet bilderamme. Og selvfølgelig ble det fremført noen tog.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Apparatskap før Kobbarvik

Myra holdeplass begynner å ta form

Montering av lampe i tak