27 august 2020

Kjørekveld, med maksimalantallet 10 medlemmer til stede. Til tross for totalsvikt i signalsystemet ble togtrafikken avviklet på en noenlunde trygg måte. Det var norske, tyske og franske tog å se. Ut på kvelden hadde vi pause for inntak av is, brus og kaffe. Trafikken stilnet ved 23-tiden.

Kongen besøkte Rognmo for å bivåne utbyggingsarbeidene

Type 21 med godstog

Jernbaneverkets gule var å se på Solberg skifte

El17 med B7-vogner

Grønn Di3 med godstog

Flistoget hadde en avsporing rett før Andrew-broen

Tysk ICE-tog

206.37 ved Solberg gods

Fransk passasjertog på Solberg

Bayersk Mallet-lok i uvanlig farge