26. april 2018

Kjørekveld, med 15 medlemmer og 3 gjester innom. Som vanlig på en kjørekveld var det mange tog på anlegget; norske, britiske, tyske, svenske og amerikanske. Trafikken stilnet av utover kvelden, og de siste togene ble pakket ned en halvtime før midnatt.

Eldre tysk motorvognsett

Tysk godstog

Skifting ved Solberg godshus

Svensk malmtog

Kö 1 ved Solberg

Kullpåfylling ved Solberg Skifte

Tre britiske maskiner

Signatur ved Mjøndalen

To norske damplok – ende mot ende

Godstog trukket av stortysker