20. august 2020

Byggekveld, med 8 påmeldte medlemmer til stede. Det ble jobbet med å utbedre den plutselige «solslyngen» som hadde oppstått på brua ved demningen. Det ble forsøkt å flytte litt på sporet inn mot Mjøndalen, men det resulterte i at sporet måtte skiftes ut. To man gøv løs på oppgaven og det nye sporet kom på plass. Det ble også jobbet en del rundt tunnelåpningen ved Kobbarvik, de nye sporene ved enden av Rognmo, sjekking av buss-kabling rundt på anlegget samt støping av fjell i diverse gipsformer. Det ble også ryddet litt foran neste ukes kjørekveld.

Testing av sporlegging ved Rognmo

Kveldens produksjon av gipsfjell fylte en hel isboks

Hektisk sporarbeide inn mot Mjøndalen

Buss for tog ble satt inn fra Mjøndalen når sporet ble ødelagt

Arbeid ved tunnelportalen ved Kobbarvik