7. oktober 2010

Bra fremmøte, med hele 12 medlemmer, en gjest samt en nyinnmelding av et tidligere medlem. Sistnevnte hadde forresten med seg en mengde MJ-utstyr som vil komme til nytte på mange steder på anlegget vårt. Som alltid var det aktivitet på mange områder, ukens bilder viser noen av dem: Ytterkanten langs anlegget mellom Solberg og godsområdet ble kuttet ned slik at togene vil synes bedre. Her vil det blir anlagt landskap og montert gjerde. Ett av godssporene ved Solberg ble ballastert. På Rognmo ble det foretatt utskifting av stasjonsbygning.

Nattskiftet fortsatte som vanlig sitt arbeide også etter midnatt.

Trimming av anleggets ytterkant

Ballastering av spor

Ny stasjonsbygning på Rognmo