Torsdag 3. mai 2007

Bra oppmøte, 9 medlemmer. Vi bygde videre på plattformer både på Mjøndalen og Solberg. På Solberg er to av plattformene nå lagt i full lengde. Vi fikk også en pappmodell av Mjøndalen stasjon. To medlemmer satte igang arbeidet med å koble opp lysdioder på stillverkene både på Sigdal og Solberg. Det ble også bygget på fjellet mellom sosialrommet og Sigdal. Arbeidet ble avsluttet rundt midnatt.