22. oktober 2009

Fortsatt bra fremmøte, 10 medlemmer og en gjest. Det ble lagt ballast på de fleste sporene ved Høvleriet, arbeidene på veibroen ved Mjøndalen og i kjøkkenkroken fortsatte, og innkjøpte veggfester til monitorer ble montert. På Rognmo og Gystad ble det utplassert flere passasjerer på plattformene. På bildet til høyre ser vi ryggen på en jeger, utkalt utenom jaktsesongen for å finne og uskadeliggjøre en mannevond elg som terroriserer hele bygda.
Nattskiftet fortsatte sine arbeider også etter midnatt. Stabbesteiner og nymalt veibane ved MjøndalenEn utenlandsk elgjeger har ankommet.