Torsdag 2. oktober 2003

7 medlemmer og 3 gjester. Vi forberedte flytting av Rognmo inn på modulanlegget, ved å sette opp en L-girder samt rive nedkjøringen fra fjellsporet. Det ble også revet mer på den gamle skjøtemodulen med smalsporet. Nattskiftet stemplet ut klokken 0100.