Fredag 9. april 2004

Et medlem var innom klubblokalet noen timer for blant annet å få på plass den nye godsrampen på Rognmo. Rampen er scratchbygget av 3 mm tykke plastplater, selve godshuset stod tidligere på Fjell stasjon.

Rampe til godhuset på Rognmo