25. februar 2016

Oppmøtet var ikke så stort som det pleier å være på kjørekveldene, men vel 15 medlemmer og 4 gjester hadde møtt opp. Grunnen til det reduserte oppmøtet var at mange var på Fremo treff i Arendal.
Det var en herlig blanding av togtyper selv om det denne gangen var ekstra mange sett i fra Sveits. Også noen i fra Tyskland og England hadde tatt turen nordover. Blant det norske materiellet var det veldig mye damp trekkraft selv om et og annet el lok snek seg innimellom.
Trafikken gikk stort sett bra uten de store utfordringene selv om stasjonene ikke alltid var bemannet.
Pølsene ble inntatt til normal tid og i normale størrelser.
Trafikken stilnet av etter pølsene og de siste forlot lokalet før midnatt.

(Tekst & foto: Bodvar Haugland)

Stilekte norsk passasjertog

AmTrak forlater Mjøndalen

220 venter på oppdrag

AmTrak dobbeldekker

To sveitsiske lok

Engelsk HST tog

Svetsisk oppstilling Solberg

Samling av damplok på Rognmo

Gammel tysk motorvogn