12. oktober 2017

Hele 18 medlemmer stilte til byggekveld, og det ble jobbet aktivt med en rekke ting. Ved Sigdal ble det jobbet med å bygge bakgrunn innerst i hjørnet, Myra hpl. fikk skilt, på Mjøndalen ble enda en av de bakre platene løsnet og løftet ut for rehabilitering. Det ble også jobbet med signalmontering på Mjøndalen. I verkstedet ble det loddet ledninger til vekselmotorer og vognkortholdere ble sammenstilt. «Lykketuft points»-vekselen ble fjernet, den ble i stedet innmontert nærmere Kobbarvik. Dette blir gjort for å omgjøre enkeltsporstrekningen mellom Kobbarvik og Lykketuft til dobbeltsporet.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Det skal lages bakgrunn i hjørnet ved Sigdal

Myra hpl. ble skiltet

Ny veksel til Mjøndalen innmontert ved Kobbarvik

Veksel ved Lykketuft points erstattet med rett spor

Arbeid pågår bak Mjøndalen