1. desember 2022

Byggekveld, med 12 medlemmer til stede. Det ble jobbet videre med vekselmotorer under smalspordelen på Solberg, og det ble lagt en del sand og grønt på havneområdet. Tre mann jobbet med digitalanlegget, det ble blant annet gjort oscilloskop-målinger og visuell kontroll av koblinger. Anlegget virker pr. nå som det skal. En del lok ble også prøvekjørt.
Det var ingen nattskift, de to siste dro hjem klokken 23.

Arbeid på digitalanlegget

Kobling av vekselmotorer på Solberg

Legging av sand og grønt på havna