15. mai 2014

11 medlemmer og en gjest tilstede. Forrige ukes arbeider ble videreført: En ny veksel med tilhørende vekselmotor ble montert på Sigdal, ledninger ble koblet på strekningen ned mot oppstillingsområdet og siste veksel ble montert på oppstillingsområdet. Det siste gjør vi trolig kan sette hele enheten på plass neste uke. Ved bensinstasjonen fortsatte arbeidet på verkstedsbukken.
Ingen kveldsskift denne gang, formannen dro som sistemann hjem litt over midnatt.

Vi kommer stadig litt fremover på Sigdal

Siste veksel på plass på oppstillingsområdet

Verkstedbukk ved bensinstasjonen